Correlatie tussen resistentie en feromoon concentratie

|

Ik ben al een tijdje bezig om uit te zoeken of fruitvliegen die resistent zijn tegen sluipwesp aanvallen anders ruiken dan fruitvliegen die niet resistent zijn (Gas Chromatograaf analyses van de feromonen). Het probleem met de resistente lijnen is dat ze nooit 100% resistent worden (maar 60%). Dus alle schijnbare verschillen tussen de controle en resistente lijnen zijn bijna nooit significant. Het mooiste zou zijn als de feromoon samenstelling van de mannetjes gecorreleerd  kon worden met hun resistentie niveau. Dit zou haalbaar zijn door mannetjes te laten paren met niet resistente vrouwtjes. Daarna de GC analyse uit te voeren op de mannetjes plus het resistentie niveau van de nakomelingen bepalen. Vervolgens zou een correlatie analyse (met nakomelingen resistentie op de x - as en feromoon concentratie op de y-as) moeten aantonen of resistente mannen inderdaad meer of minder van een bepaald feromoon hebben.

 

Periode: Vanaf October 2007

Mogelijk als Bachelor of Master stage

 

Contact: Femmie Kraaijeveld-Smit

 

 (http://biology.leidenuniv.nl/~smit/index.html)

About this Entry

This page contains a single entry by administrator published on April 11, 2008 2:37 PM.

De correlatie tussen paringsucces van resistente en niet resistente fruitvlieg mannen en de feromonen op de huid van deze mannetjes was the previous entry in this blog.

Variatie in paringsgedrag van resistente en niet resistente fruitvlieg mannen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.