De correlatie tussen paringsucces van resistente en niet resistente fruitvlieg mannen en de feromonen op de huid van deze mannetjes

|

Korte beschrijving: De mate van resistentie onder fruitvliegen tegen parasitisme door sluipwespen varieert over heel Europa. Ook is bekend dat het paringssucces van resistente fruitvlieg mannen hoger is dan van mannen die niet immuun zijn. Dit was getest met vrouwtjes uit een gebied waar resistentie belangrijk is, omdat sluipwespen vaak aanvallen. We weten dat de feromoonsamenstelling op de huid van de mannetjes verschilt tussen resistente en niet resistente mannen. Het zou dus kunnen zijn dat vrouwtjes aan de hand van deze feromonen (koolwaterstofverbindingen) kunnen inschatten of het een geschikte partner is (geschikt is dan in het geval waar resistent zijn van belang is de resistente man). Om dit te testen zullen we proberen de feromonen van resistente mannen over te brengen op niet resistente mannen. Vrouwtjes mogen dan vervolgens kiezen tussen deze geparfumeerde man en een ongeparfumeerde controle man (niet resistent). 

 

Vraagstelling: Is het verschil in paringsucces van resistente en niet resistente fruitvlieg mannen gebaseerd op het verschil in de koolwaterstoffen op de huid van deze mannetjes?

 

Technieken: a) het onderhouden van fruitvlieg lijnen, b) het uittesten van de beste parfumeer techniek, c) gas chromatografie om koolwaterstofverbindingen vast te stellen en ook het uitwerken van de gegevens, d)het opzetten van paringen en het paringsgedrag observeren d) data analyse met de daarbij behorende statistiek

 

Periode: Het gehele jaar door, vanaf Juni 2006 tot en met December 2008.

Bachelor of Masterstage: De duur van de stage is minimaal 3 maanden.

Vereist: Interesse in en verstand van seksuele selectie en soortsvorming

 

Contact: Femmie Kraaijeveld-Smit

About this Entry

This page contains a single entry by administrator published on April 11, 2008 2:35 PM.

Modelling an adaptive radiation in a single gene was the previous entry in this blog.

Correlatie tussen resistentie en feromoon concentratie is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.