Paringsgedrag van de sluipwesp Tetrastichus coeruleus

|

tetra.jpgDe sluipwesp Tetrastichus coeruleus is een parasitoid van het aspergehaantje (een kevertje), dat leeft op aspergeplanten op velden voor de teelt of op wilde aspergeplanten in de duinen.

De T. coeruleus populaties die we op de velden vinden zijn seksueel, maar de populaties die we in de duinen vinden zijn aseksueel. Deze populaties zijn geinfecteerd met een Wolbachia bacterie, die parthenogenese veroorzaakt. Zo'n populatie bestaat dus alleen maar uit vrouwtjes.

In de meeste parasitoid populaties die zijn geinfecteerd met Wolbachia zijn alle individuen geinfecteerd; de infectie is gefixeerd. Maar bij de populaties in de Nederlandse duinen vinden we ook af en toe nog een mannetje of een ongeinfecteerd vrouwtje.

Bovendien komt er op de aspergeplant nog een andere kever voor, die geparasiteerd wordt door een andere nauw verwante sluipwesp, Tetrastichus crioceris. Alhoewel de twee soorten gespecialiseerd zijn op verschillende kevers en verschillende onderdelen van de plant, zou het mogelijk kunnen zijn dat ze toch af en toe uitwisseling met elkaar hebben.

 

Het doel van deze stage is om te bekijken of de geinfecteerde vrouwtjes uit de duinen en mannetjes van de velden nog met elkaar willen paren. En zo ja, is er verschil in paringsgedrag tussen de aseksuele vrouwtjes van de duinen en de seksuele vrouwtjes van de velden? Verder ben ik benieuwd of de twee soorten sluipwespen met elkaar willen paren als ze de mogelijkheid krijgen.

 

Technieken: veldwerk, paringsgedrag observaties

 

Soort stage: Bachelor

 

Periode: vanaf mei/juni 2008

 

 

 

Voor vragen kan je me mailen of kom even langs!

 

Barbara Reumer

 

e-mail: B.Reumer@biology.leidenuniv.nl

 

Van der Klaauwlaboratorium, sectie Dierenecologie: kamer 2.52

About this Entry

This page contains a single entry by administrator published on April 17, 2008 10:00 AM.

Temperature, the cellular immune response of the host and host selection by a parasitoid was the previous entry in this blog.

Paternal Sex Ratio chromosoom in de sluipwesp Tetrastichus coeruleus. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.